VITA časopis

TREBA LEČITI TELO I PSIHU – Zašto je migrena povratni košmar za milione ljudi u svetu? Da li odredjen broj ljudi pati od psihosomatskih bolesti? Kako ublažiti propratne pojave psihosomatskih tegoba?